Üdvözöljük az Alabástrom Kennel, Orosz Fekete Terrier - Mestertenyészet weboldalán!
Magyar verzió English version  


Az OFT bekerülése és tenyésztése hazánkban
és az Alabástrom-kennelben.

 

Ezt az anyagot sok évvel ezelőtt állítottam össze. Azóta többször felhasználásra került különböző, a fajtáról szóló cikkekben, leírásokban. Itt most az eredeti változat olvasható, amelyben az OFT tenyésztésének magyarországi alakulását, kennelem történetén keresztül mutatom be.

A kezdetek

Az első orosz fekete terrierek a 83-ban lépték át a magyar határt. Dr. Gömze László tulajdonát képezte az akkor még Met.oft.1.törzskönyvi szám alá bejegyzett Vojtek Dzsek. Dzsesszi nevű szukája a Met.oft.2., Tajga Dzsuli pedig Met.oft.3. szám alatt lett törzskönyvezve 1984-ben.

Gömze Úr több  évig élt az egykori Szovjetunióban és orosz barátai révén került kapcsolatba a fekete terrierrel. Mint beszélgetésünk során kiderült, Ő egy olyan munkakutyát szeretett volna behozni az országba, ami nálunk akkor még nem volt. Módszeresen, a munkatulajdonságok alapján választotta ki azokat a vonalakat, amiből azután kölyköt választott. /így pl. Dzsesszi a kiváló munkakutyától: Filipp ll-től származik/. Kapcsolatai lehetővé tették, hogy személyesen is járhasson a Vörös Csillag telepen, ahol Medvegyev úrral, személyesen is találkozott. A pár hónapos kölyköket Magyar Puli törzskönyvvel hozták át a határon, orosz származású felesége segítségével pedig később az igazi törzskönyveket is megkapták.

Tajga Dzsuli és Vojtek Dzsek párosításából - szintén Dr. Gömze László tulajdonában - született meg 1986. 03. 29-én Magyarországon az első fekete terrier alom a „Tajgagyöngye” kennelnév alatt.

Vojtek Dzsek nemcsak hazánkban lett közkedvelt fedezőkan, de egy csehszlovák tenyésztő, Rotislav Guziur is többször fedeztetett vele és Dzsimivel. Rotislav Úrtól viszont a mai legnagyobb olasz tenyésztők vásároltak kölyköket, így Vojtek Dzsek és Dzsimi neve szerepel a mai cseh, szlovák és olasz törzskönyveken egyaránt. Dzsimi, ( Met oft.3O/89 )
Dr. Gömze másik fedező kanja volt, aki azonban sajnos korán elpusztult. Gömze Úrtól több kölyök került Európa
különböző országaiba.

A Tajgagyöngye vérvonalat érdemes kiemelni. Kölykei jó méretűek, mély mellkassal, korrekt hátulsó végtagszögekkel, szép fejjel, megfelelő csontozattal. Továbbá ami nagyon fontos: stabil, kiegyensúlyozott idegrendszerrel, élénk temperamentum-mal és nagyon jó munka-vérvonallal. Ezt szolgálta az enyhén hullámos, rövidebb, kevesebb aljszőrt tartalmazó, így viszont könnyebben tisztán tartható, kevesebb gondozást igénylő szőrzet.

Vojtek Dzsek és Bajka nevű szuka fedeztetéséből került vissza Magyarországra :

Amurka Z Ro Da Gu (Met. oft.11) Szabó Sándor birtokába.

Érdekességképpen: Sándor 1986-ban 15 000 Ft-ért vásárolta „Mureket”. Ő "Fekete-tenger" kennelnév alatt tenyésztett a későbbiekben. Amurka egy igen jó méretű, masszív és kemény szuka volt. Élete végéig (11 év) őrző-védő feladatot látott el gazdájával, aki biztonsági őrként dolgozott. Kiállításokon is szépen szerepelt, és a Hungária Champion cím megszerzése mellett a KI-es munkavizsgát is letette. Így valószínűleg ő volt az első munkavizsgás fekete terrier Magyarországon. Kölykei is igen jó minőségűek voltak.

Továbbá Vojtek Dzsektől és Dzsesszitől született az a Tajgagyöngye Dzsuli is, akit én 1990-ben láttam meg  egy miskolci CAC kiállításon. Dzsuli nagyméretű (kb.69 cm marmagasságú), erőteljes testfelépítésű, hullámos szőrű szuka volt, aki a Hungária Champion címet is megszerezte. Nem tudtam még akkor, hogy milyen fajtájú kutya, annyit láttam, hogy nem schnauzer. :) Lenyűgözött, hogy milyen méltósággal és nyugalommal szemléli a környezetét. Ott helyben, néhány perces, a gazdájával lefolytatott beszélgetés után eldöntöttem, hogy ilyen kutyám lesz, mégpedig ettől a szukától!

Két évvel később vásároltam meg Dzsulitól és Ivan Dankótól született alomból
kennel alapító szukámat:

HCH, HGCH Amu-Darja Báskát.(1992-2003)
Báska jó méretű (68cm) szuka volt, elegáns, hosszú fejjel, nagyon jó szőrtípussal és nagyon kiegyensúlyozott, stabil ideg-rendszerrel, temperamentummal. IPO I. munkavizsgával és RH FLA mentőkutya munkavizsgával is rendelkezett!  Akkor  Miskolcon éltem, ahol  tagjai voltunk az első Magyar Mentőkutya csapatnak, amely Lehoczky László vezetésével a magyarországi mentőkutyázás úttörője volt. Így részt vettünk az első magyar mentőkutya bajnokság rendezésében  Bükkszentkereszten, ahol Báska is letette a mentőkutya vizsgát. Talán egyedül a világon fekete terrierként.:) Mielőtt bárki is belelkesedne, az OFT a szőre miatt nem a legjobb a bozótosba, nagy súlya miatt pedig a romokon mozog nehezebben. Tehát át kell gondolni, ha valaki kedvet kapott volna ehhez a sporthoz egy OFT-vel.:))

Met. Oft. 28. törzskönyvi számot kapta az az Ördög Ferenc tulajdonában lévő Radzs Dzsim nevű kan, aki után  szintén számos alom született.
Radzs Dzsim

Akit még feltétlenül ki kell emelni az importált fedező kanok közül, az Tur Lot Dirk (Met. oft.31.), aki Varga Erika tulaj-donát képezte, és a 90-es évek elejének legeredményesebb magyar fekete terriere volt. Nagyon jó minőségű kölykök szü- lettek utána, akikre jellemző volt a kvadratikus testfelépítés, a feszes hát, rövid ágyéki résszel. Ezt olyan jól örökítette egyes párosításokban, hogy még ma is láthatjuk a 4. generációs utódjain is. Mindemellett kissé göndör szőrtípust is elter-jesztett a magyarországi állományban. Sajnos Dirk is korán, 6 évesen elhunyt.

1993-ban a Budapesti Európa-kiállításon Tur Lot Dirk :Res.Cacib, 1994-ben a Berni Világkiállításon pedig Champion osztályban 3. helyezést ért el.

HCH Tur Lot Dirk X

Kennelemben az első alom 1994-ben született meg : Báskától és Dirktől.

Ebből a fedeztetésből megtartottam egy szukát : Alabástrom Ányát, aki után 3 alomból 21 kölyök született és ebből 12–en értek el Champion címeket! Ánya remekül örökítette különböző párosításokban is elegáns mozgását, kvadratikus testfelépítését, elegáns, jó típusú fejét, kiváló temperamentumát és idegrendszerét.

ICH,HGCH,HCH,HJCH,Veterán CH Alabástrom Ánya: (1994-2006)

Dirktől és a korábban említett Amurkától született pl. Fekete Tenger Erős és Fekete Tenger Emse. Mindketten szép kiállítási eredményeket értek el.

A második alom kennelünkben már Erőstől és Amu Darja Báskától született 1995-ben. Az első alom jól sikerült Dirktől, sajnos azonban ő időközben meghalt, így került sor a fedeztetésre fiával:

Fekete Tenger Erőssel x Amu Darja Báska

Ebből az alomból ki kell emelnem :

ICH, BkHch Alabástrom Báskát
Al.Borist


Alabástrom Bátort

A 90-es évek két másik sokszor használt fedezőkanja volt: Kozak La Ros Faron, aki Kassáról került Magyarországra. Közepes termete ellenére kimondottan nagyméretű kölykök születtek Nagyiccei Russ Dog Botond Amurtól .

Nagyiccei Russ Dog Botond Amur

 

Érdekeségképpen néhány kennelnév a kezdetektől:

Kennel Név
Alapító szuka neve
 
Tajgagyöngye
Dzsesszi (Met.ft.2);Tajga Dzsuli (Met.ft.3)  
 
Altájhegyi
Kátya (Met.ft.4)
 
Uralhegyi
Tajgagyöngye Ászja (Met.ft 10)
 
Fekete-Tenger
Amurka Z Ro Da Gu (Met.ft.11)
 
Bravur
Altájhegyi Alma (Met.oft. 22/88)
 
Amu Darja
Tajgagyöngye Dzsuli (Met.oft.48/90)
 
Jackpot
Uralhegyi Aliz (Met.oft. 46/90)
 
Hexen, Ördögbarát
 
Gerda
Gerda Dar (Met.oft. 574/H/94)
 
Nagyiccei Russ Dog
Zs Alfa (Met.oft.93); Kutja Bites (Met.oft. ?)
 
Vác-Városi
Csernyika Tánya (Met.oft.87/90)
 
Kisdunai Őrző
Zsejzana Szonja (Met.oft.88/90)
 
Péterburgi
Kobra Dorka (Met.oft.96)
 
Timber Wolf
Danka Pabo (Met.oft.144/91)
 


A helyzet hazánkban a 90-es években

Mint láttuk, Magyarországra a 80-as évek második felében a volt Szovjetunió területéről hozták be az első fekete terri-ereket. Így alakult ki egy hazai állomány, aminek gyökerei az őshazába nyúltak vissza. Volt néhány kiemelkedő fedezőkan akikre ez az állomány felépült, hordozva ezen kanok típusát, tulajdonságait: Radzs Zsim, Vojtek Dzsek, Tur Lot Dirk, Nagyiccei Russ Dog Botond Amur, Kozák La-Ros-Faron.

Most nézzük meg milyen problémákkal kellett szembenéznie a magyar fekete terrier tenyésztésnek a 90-es években:

A fekete terriernek 3 típusát találhattuk meg hazánkban a 90-es években, főleg a felhasznált fedezőkanok genetikai állománya alapján, erről olvashatnak a fekete terrier típusai alatt.

Magyarországon a 90-es évek közepére több tenyésztői szemlélet alakult ki a tenyésztésben aszerint, hogy ki milyen tí- pusú kutyát tartott fekete terriernek. Ezek a csoportok a tenyésztésben is kerülték egymást. Egyik legfőbb problémát
a szőrtípus megítélése váltotta ki. Annak kozmetikai felkészítése is meglehetősen heterogén és sokszor nem megfelelő volt. Eközben a tenyésztésben elterjedtek a kisméretű, vagy éppen a túl rusztikus megjelenésű, végtagszögellési problémákkal rendelkező, olykor mozgáshibákat hordozó egyedek.

1, Nem rendelkeztünk elegendő információkkal az anyaország fejlődési irányáról. Szaklapok ugyan érkeztek hozzánk,
mivel tagdíjat fizettünk az orosz Nemzetközi Fekete Terrier Klubba, de ezek kevés emberhez jutottak el. A kiállításra való felkészítésről, a nyírási mód változásairól is keveset tudtunk, az is többnyire késve jutott el hozzánk, és csak né-     hányunknak adatott meg, hogy élőben láthassák az orosz standard kívánalmait. Az orosz tenyésztők akkor még az igazán jó kölyköket nem engedték ki külföldre, kivéve talán Csehszlovákiát és Lengyelországot. Velünk zárkózottabbak voltak, de
az is lehet, hogy mi nem kerestük kellő intenzitással a kapcsolatokat. Így nem tudtuk kellőképpen nyomon követni a fajta anyaországbeli fejlődését, illetve annak irányát.

2, A bírálatok is főleg ezen információkra és a standardra épültek.

3, A kiállításokon akkor még a kutyák felvezetése és felkészítése is sok kívánnivalót hagyott maga után. A kutyák felveze-tése akkor még nélkülözte a show elemeket és természetesen a kiállítók sem tudták, hogyan kellene előnyösen bemutatni
a kedvencüket. Ezt a felvezetéshez felvett trikó sem tette elegánsabbá, a papucs pedig amit néhányan viseltek közben, szinte lehetetlenné tette a kutyával való futást.

Kiállítási felkészítések 90-es évekből:
            
Ezen a téren a 90-es évek közepén kezdődött el egy változás az egész országban valamennyi fajtájánál, amikor is kezdtek elterjedni az ún. „handlerek”, akik nem csak profin vezették fel a kutyákat, de egy „show”-nak megfelelően is öltözködtek.

Közben megrendeztük és részt vettünk 1996-ban a Budapesti Világkiállításon, ahova 102 fekete terriert neveztek, renge- teg olasz és orosz kiállító részvételével és ahol még a régi, rövidebb, terrieres nyírást láthattuk a kutyákon. A mezőny na-gyon színvonalas volt és több magyar kutya kapott kitűnő minősítést.

Anton Dar Ros Fiatal Világgyőztes.kan

A 90-es évek közepére bekövetkezett egyfajta megrekedés a hazai tenyésztésben. Elsődleges oka az információhiány mellett a hazai tenyésztés beszűkülése volt: nem nyúltak a tenyésztők új fedezőkanokhoz, 4-5kanra épült fel az állományunk zöme.

A változások kora

A 90-es évek közepén kezdett lecserélődni, illetve bővülni Magyarországon a tenyésztők sora. Én is ekkor készültem a harmadik alomra, de látván, hogy a hazai tenyésztés köre bezárult, 1996-ban Szlovákiába vittem fedeztetni

Alabástrom Ánya nevű szukámat, SloCH Conny Nocni Boure-hez

Conny anyjától született az az olasz tulajdonban lévő Elmar Nocny Boure, aki Világgyőztes címet is nyert, így Conny jó vérfrissítésnek ígérkezett. Ebből az alomból megtartottam 2 kölyköt:

ICH, HGCH, HCH, HJCH Alabástrom Dzsulit :
és ICH, HGCH,HCH,HJCH Alabástrom Ditmárt:
De mindenképp meg kell említeni ebből az alomból még: HCH Alabástrom Dását is:

Kutyáim kozmetikáját sosem adtam ki kezemből, mint ahogy a felvezetésüket sem. Így a tullni tapasztalatokat azonnal tudtam alkalmazni a kiállításokon és a  Best in Show programok rendszeres szereplői lett kennelünk, ahol Tenyészpár (7x) és Tenyészcsoport (13x) helyezéseket nyertünk. Ez utóbbit Magyarországon fekete terrierrel tudomásom szerint kennelünk nyert először.

Mindez pedig azt is eredményezte, hogy hazánkban is egyre többen láthatták és figyeltek fel erre a látványosan felkészí- tett, elegáns megjelenésű kutyára. Kezdett erősödni az érdeklődés a fajta iránt, és ami fontos, hogy már nem annyira az őrző-védő fajta, hanem sokkal inkább mint társasági kutya iránt, amit látványos megjelenésének köszönhetett.


Teny. Nagydíj I.hely. Bp. 2000 ősz.

Tenyésztési Nagydíj II.hely.
Bp. 1999 .ősz

Teny.pár I.hely. Gödöllő 2001

Teny.pár I hely Szolnok 1999.

R.BIS Pécsváradi CACIB 2000

Teny. Nagydíj I.hely. Szilvásvárad 2000.

Tenyészpár I. helyzés Szfvár 1999.

Teny.pár I. helyzés Bp. Champion 2000.

Tenyészcsoport II.helyezés Székesfehévár 2000.

 

A 90-es évek második felében ICH,HGCH,HCH,HJCH Alabástrom Ditmár:

Jackpot Exon, illetve Gerda Graj voltak a legtöbbet használt fedezőkanok.

Ezt az időszakot én a változások korának tartom, mert változás kezdődött a tenyésztői szemléletben és a fajta egyre népszerűbbé kezdett válni.

Ehhez talán az első lökéseket a Conny Nocny Boure-val történt külföldi fedeztetés, illetve kennelünk sikeres Best in Show szereplései adták.

A másik tényező pedig, ami a tenyésztői szemléletben a változások irányát döntően befolyásolta az volt, hogy 1999-ben a tullni Európa-kiállításra készülő Jashka Malahovskiy-t és Jasno Solnishko iz Russkoy Dinasztii-t benevezték a pár nappal korábban megrendezett budapesti CACIB kiállításra. Látványuk azokat is elgondolkodtatta, akik nem vettek részt a 99-es tullni Európa kiállításon. Tulln ugyanis robbanásszerű változást hozott, ahol egyértelművé vált, hogyan alakult az anyaország elképzelése az OFT-ről, és ahol több magyar tenyésztő és kiállító is láthatta az új show jellegű szőrfelkészítést, amit az oroszok a 96-os kiállítás óta változtattak meg, és folyamatosan finomítottak. Innen hoztuk most már végleg haza a változást a nyírás, a felvezetés területén, és azt a show szemléletet, ami ellen annyian tiltakoztak.

Túl kellett lépni azon, hogy az orosz fekete terrier csak munkakutya, hiszen pontosan mi, tenyésztők és a fajta tartói, sze- relmesei tudjuk legjobban, hogy mennyivel több annál!

Az oroszok felismerték az OFT-ben rejlő lehetőséget: az eladhatóságot, ami viszont veszélyeket is hordoz magában. Nem- csak az OFT-nél, hanem minden fajtánál.

Az új ’korszak’

Tulln után felgyorsultak az események.

1998-ban a Világgyőztes Ole Cassandra Lajk-tól Magyarországra került: Egorsa Olex iz Csernoj Sztaj-jal fedeztettem Ányát kennelemben. Ebből az alomból minden utódot név szerint kell említenem Alabástrom Fegyát, Fjodort, de kiemelném

HGCH,ICH Alabástrom Fatimát és HGCH Alabástrom Fedort:

Mivel nagyon jól sikerült a párosítás, ezért 2000-ben megismételtem. Ebből az alomból
HCH Al.Halif: és HCH Al.Hanka    ért el kiemelkedő sikereket.

1999-ben a Szlovéniában élő Ingartól szintén ígéretes alom született a Cara Dzsin kennelben.

Azaz 1996-tól megindult a külföldi fedezőkanok igénybevétele (Conny, Ingar és Jegorsa).

De folytassuk a sort:
2000-ben két alom is született szintén a világgyőztes Ole Kassandra Lajk vérvonalából származó orosz kanoktól, Jashka Malahovszkijtól és Jaroslav Mudrijtól .

Közben import kutyák is kerültek hazánkba a legkitűnőbb orosz tenyészetekből, például a Zolotovo Grada tenyészetből.

Sokat fedezett a 2000-es évek elején a szintén Oroszországból behozott Romantik iz Russkoj Dinastii. De több szuka is került be kis országunkba.

Ez a folyamat azóta is tart, sőt egyre erősödik … amiben az is benne van, hogy sokszor találomra is kerülnek be a kölykök az országba.

Ma, 2007-ben már szinte nem is találunk olyan fekete terriereket, akik törzskönyve ne tartalmazná ezeket az új vonala- kat. Az eredmények azonban nagyon vegyesek. Az oroszok az elmúlt 20 évben két dolgon változattak elsősorban: megnö- velték a szőrhosszúságot és a kutya méretét. Ez utóbbi viszont sokszor a végtagalakulásokban is változásokat eredményezett.

Ma lassan kezd átfordulni a dolog, annak a bizonyos lónak a másik oldalára… Mert ugye évekig csak a hazai szűkebb állo-mánnyal tudtunk tenyészteni, ma viszont az idegen vonalak bőségzavarával küzdünk. De ne essünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, külföldről csak jó kerülhet be és egyúttal azt sem szabad elfelejteni, hogy a régi vonalak is bizony sok jó gént hordoznak! Szerencsére az import kutyák mellett rendre megjelennek a hazai tenyésztés tartalékaiból származó, színvonalas kölykök is a kiállításokon.

Összefoglalva, az elmúlt 10 évben nemcsak külföldön, de hazánkban is változott az OFT tenyésztési iránya. Az informáci- óáramlás folyamatos lett hazánk és a nagyvilág között, megindult a vérfrissítés, bővült az állomány genetikai alapja.

Ezek óriási változások a 90-es évek elejéhez képest és elmondhatjuk, hogy Magyarország felzárkózott a nemzetközi szín- vonalhoz. Kinyitott a nemzetközi fekete terrieres világra. Ezt pedig azért tehette meg, mert az oroszok egyik új export cikke a fekete terrier lett, ehhez pedig nekik is nyitniuk kellett a világ felé.

Nemcsak fekete terrier állományunkban következett be óriási változás, de sok új lelkes híve lett a fajtának és mára már
az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég egy genetikailag jó kutya, azt profi felvezetéssel és kozmetikázással be is kell
tudni mutatni egy kiállításon - feltéve, ha valaki e célból is vásárolja a kutyáját -, hiszen szépségversenyről van szó.

Mint minden fajtájánál, a fekete terriernél is hihetetlenül fontos a felelős tenyésztői munka, hogy a felmerülő problémákat megoldják és a fajta fejlődését a legjobb mederben tartsák. Többek között azért van szükség a kiállításokra, mint szakmai fórumokra, mert ott látható a fajta fejlődési iránya. Minél nagyobb volumenű a kiállítás és minél több a külföldi résztvevő, annál több információt szolgáltathat a fajta iránt elkötelezetteknek. Az előbb felsorolt okok miatt nagyon fontos, hogy minden tenyésztő megjelenjen a klubkiállításon, illetve azokon a szakmai napokon, amelyek a fekete terrierről szólnak. A szakmai rendezvények lehetőséget nyújtanak arra, hogy a fajta szerelmesei találkozzanak egymással és szakmailag, illetve emberileg is közelebb kerüljenek egymáshoz.

Takács Lilla.

       
       
       
Kezdőoldal, Mi is az OFT?, Pár szó rólunk, Mindennapok az OFT-vel, Az OFT megszületése, Az OFT történelme, Az OFT típusai
Kutyáink, Akikre büszkék lehetünk, Unokáink, Köszönöm, Standard, Kölyökinfó, Linkek, Elérhetőség
      a weboldalt készítette: